Business angličtina – Příprava na Cambridge BEC

Jazyková škola ANGLO.CZ připraví zájemce na zkoušky

Cambridge English Business      

  (BEC Vantage – level B2 a BEC Higher – level C1) ve skupinách nebo individuálně

Kurz obchodní angličtiny Vám dodá větší jistotu při spolupráci s anglicky mluvícími kolegy, klienty a dodavateli. Náš kurz Vám zajistí výuku i praktický trénink pro zkoušku na Cambridge Business English Certificate (BEC – obchodní angličtina). Pokud chcete být úspěšní ve světě businessu, potřebujete být schopni efektivně komunikovat a mít pro ten účel zvládnutou specifickou slovní zásobu, která se v obchodním prostředí očekává. Specifický soubor jazykových dovedností vztahujících se k obchodu je základním předpokladem, chcete-li v mezinárodním obchodě uspět. Náš kurz obchodní angličtiny Vás připraví opravdu dobře. V lekcích se zaměřujeme především na jazykové dovednosti potřebné v každodenních obchodních situacích…

  • obchodní rozhovor po telefonu,
  • psaní obchodních dopisů a e-mailů,
  • vedení jednání,
  • účast na pracovních jednáních,
  • vytváření prezentací,
  • psaní zpráv, hlášení, reportů…

Kurz Vám rozšíří slovní zásobu v oblasti marketingu, administrativy, financí, lidských zdrojů a internetové komunikace. Jako stěžejní učebnici jsme vybrali Market Leader 3rd Edition Course Book, která reflektuje současný rychle měnící se svět businessu.

Každá úroveň je rozdělena na dva kurzy, z nichž je každý tvořen 16 lekcemi po 90 minutách, jednou týdně. Na konci kurzu obdržíte hodnocení Vámi dosaženého pokroku v mluveném projevu, poslechu, čtení a psaní.

Některé úkoly budou hodnoceny i v průběhu kurzu, a při jejich splnění postoupíte do kurzu vyšší úrovně. V případě neúspěchu můžete tento kurz opakovat.

Podmínka pro postup je účast na 2/3 z celkového počtu lekcí.

261d

Pokud máte zájem o kurzy,

neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem.

2