Obecná angličtina

„ENGLISH“—choose me, use me, love me…

Kurzy obecné angličtiny jsou sestaveny tak, aby se Vaše jazykové schopnosti a znalosti zlepšily po všech stránkách. Pro každou lekci jsou stanoveny dílčí cíle, které přispívají k celkovému pokroku a s nimiž se posouváte vždy o něco blíže k dosažení kýžené jazykové úrovně.

V každé lekci Vám lektor předloží strukturované zadání, bude monitorovat Váš pokrok a poskytne zpětnou vazbu, díky níž se zlepšíte, tj. budete hovořit plynuleji a sebejistěji.

Naše kurzy Vám pomohou zlepšit mluvené slovo, poslech, čtení a psaní. Zaměřujeme se ponejvíce na přirozené užívání jazyka, nicméně rozvíjíme i gramatiku a slovní zásobu.

Nabízíme Vám kurzy obecné angličtiny v šesti jazykových úrovních, od úplného začátečníka až po velmi pokročilé…

  • začátečníci (A1),
  • pokročilí začátečníci (A2),
  • mírně pokročilí (B1),
  • středně pokročilí (B2),
  • pokročilí (C1),
  • zkušení (C2).

Každá úroveň je rozdělena na dva kurzy, z nichž je každý tvořen 16 lekcemi po 90 minutách, jednou týdně. Na konci kurzu obdržíte hodnocení svého pokroku v mluveném projevu, poslechu, čtení a psaní.

Některé úkoly budou hodnoceny i v průběhu kurzu, a při jejich splnění postoupíte do kurzu vyšší úrovně. V případě neúspěchu můžete tento kurz opakovat.

Podmínka pro postup je účast na 2/3 z celkového počtu lekcí.

261dTyto kurzy pro Vás momentálně připravujeme.

unnamed-(5)